Fram til 22.mars 2024 kan du ringe oss på telefon 61358700 i tidsrommet 08 -15 mandag til fredag.

Valdresklinikken legges ned

Dessverre har ingen av de mange forsøkene på å sikre fortsatt drift lyktes, og vedtak om avvikling er fattet. Etter 33 år med behandling av rusavhengige og deres familier skrives siste pasient ut 23.februar 2024.

Les hele saken her

Valdresklinikken har sagt opp avtalen med Helse Sør-Øst

Styret i Stiftelsen Valdresklinikken har sagt opp avtalen med Helse Sør-Øst Regionalt Helseforetak (HSØ) om levering av tjenester innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Les hele saken her

Aktuelle artikler og saker

Valdresklinikken legges ned

Måken Jonathan1
05. februar 2024

Dessverre har ingen av de mange forsøkene på å sikre fortsatt drift lyktes, og vedtak om avvikling er fattet. Etter 33 år med behandling av rusavhengige og dere…

Les hele saken

Pasienters og pårørendes erfaringer

2023.09.08 Bål Valdresklinikken DSC2453
17. januar 2024

"De redder ikke bare liv, de redder hele familier"

Les hele saken

Evalueringsundersøkelse Valdresklinikken 2017 - 2022.

2023.09.08 Øystre Torfinnstinden Valdresklinikken DSC2435 Edit
21. desember 2023

Ferske tall fra en undersøkelse med intervju av pasienter og pårørende som har vært på klinikken de siste 5 årene, viser at behandlingen virker.

Les hele saken

Ressurser og lenker for deg som trenger behandling

Ressurser og lenker for deg som er pårørende

IMG 1090

Én dag om gangen.