Hvor begynner jeg?

Dersom du kan tenke deg et behandlingstilbud hos oss kan du ta kontakt med din lege, eller en kontaktperson i spesialisthelsetjenesten som kan sende en henvisning.

Les mer om hvor du begynner

Vår behandling

ValdresKlinikken søker å skape et trygt miljø der folk kjenner seg møtt, sett og respektert - en forutsetning for å bli rusfri. De båndene som knyttes her gir støtte og styrke til å komme bort fra rus.

Les mer om vår behandling

Aktuelle artikler og saker

Pasienters erfaring med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

02. september 2022

Fra 1. januar 2020 har Folkehelseinstituttet (FHI) på oppdrag fra Helse- og
omsorgsdepartementet (HOD) og Helsedirektoratet (Hdir) startet opp med løpende,
elektr…

Les hele saken

Informasjon vedr. Covid-19

02. mars 2022

Vi overvåker situasjonen og følger helsemyndighetenes vurderinger og retningslinjer.

Les hele saken

Stillingsutlysninger

IMG 0992
28. januar 2022

Vi inviterer deg til å bli en av våre entusiastiske medarbeidere som hver dag arbeider for å hjelpe rusavhengige og deres familier til et rusfritt liv.

Valdresk…

Les hele saken

Ressurser og lenker for deg som trenger behandling

Ressurser og lenker for deg som er pårørende

IMG 1090

Én dag om gangen.