Organisasjonen

Juridisk stilling

Stiftelsen ValdresKlinikken er organisert som en privat stiftelse. Stiftelsen ledes av et styre som fører tilsyn med forvaltningen av virksomheten. Et frittstående råd bistår ved rekruttering til styrefunksjoner. 

Styrets sammensetning

Styrets leder: Lars Myhre, Kroon Maskin, Fagernes
Nestleder: Inger Torunn Klosbøle, politiker, Bjørgo
Styremedlem: Siv Lexberg, Valdresklinikken, Leira 
Styremedlem: Randi Isdahl, ValdresKlinikken, Aurdal

Styremedlem: Roar Stav, psykolog, Bergen

Klinikkleder er Grethe Karin Hoviosen. 

Forløpskoordinator er Siv Lexberg. 

Vis organisasjonskart 

IMG 1090

Én dag om gangen.