Organisasjonen

Juridisk stilling

Stiftelsen ValdresKlinikken er organisert som en privat ideell stiftelse. Stiftelsen ledes av et styre som fører tilsyn med forvaltningen av virksomheten. Et frittstående råd bistår ved rekruttering til styrefunksjoner. 

Styrets sammensetning

Styrets leder: Lars Myhre, Kroon Maskin, Fagernes

Nestleder: Inger Torunn Klosbøle, politiker, Bjørgo

Styremedlem: Elin Hjellebråten, sykepleier Valdresklinikken, Fagernes

Klinikkleder er Grethe Karin Hoviosen. 

Forløpskoordinator er Kari Bakke Kulhuset. 

Vis organisasjonsplan 

IMG 1090

Én dag om gangen.