Pasienters erfaringer med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

 

Fra og med 2020 blir alle voksne pasienter som er innlagt ved døgninstitusjoner i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) invitert av FHI til å delta i en undersøkelse om erfaringene sine med institusjonen like før de skrives ut.

Under er resultat fra 2. kvartal 2023 presentert for Valdresklinikken, snitt Valdresklinikken 2022 og nasjonalt snitt 2. kvartal 2023.  

IMG 1090

Én dag om gangen.