Målgruppe

Vår behandling passer for:

  • Menn og kvinner som er ca. 25 år og eldre.
  • Alkohol, narkotika og medikamentavhengige.
  • Pasienter med konsekvenser som gjør det mulig å benytte seg av vårt tilbud. Viktig punkt er her grad av relasjonelle utfordringer. De må kunne fungere sosialt i et gruppeterapeutisk opplegg, med både menn og kvinner.
  • Tilbakefallsbehandlingen er for pasienter som får tilbakefall etter gjennomført fase 1.
  • Vår fase 2 behandling er for pasienter som har fullført fase 1 behandling eller tilbakefallsbehandling på klinikken.
  • Vi tar imot pasienter i § 12 soning som har fullført fase 1 eller som er i aktiv behandling.
  • Familiebehandlingen er for pårørende eller nære venner til rusavhengige som er pasienter hos oss. Nedre aldersgrense for familiemedlemmer er ca. 14 år.

 

Alle henvendelser vil bli behandlet individuelt. Det er mange ulike faktorer som samlet vil påvirke om vår behandling er den riktige for deg/pasienten. Av den grunn vil en del personer som tilsynelatende tilhører målgruppen likevel ikke kunne nyttiggjøre seg en behandling hos oss. Er du henviser eller vurderer ta derfor kontakt med oss for mer informasjon angående om vår behandling vil kunne passe for den personen du ønsker å henvise til oss.

 

IMG 1090

Én dag om gangen.