Målgruppe

Vår behandling passer for:

  • Menn og kvinner som er ca. 25 år og eldre
  • Alkohol, narkotika og medikamentavhengige
  • Pasienten må kunne fungere sosialt i et gruppeterapeutisk opplegg, med både menn og kvinner
  • Tilbakefallsbehandlingen er for pasienter som får tilbakefall etter gjennomført fase 1
  • Vår fase 2 behandling er for pasienter som har fullført fase 1, og er en vedlikeholdsbehandling 
  • Pasienter som er i behandling har mulighet til å få godkjent § 12 soning 
  • Familiebehandlingen er for pårørende eller nære venner til rusavhengige som er pasienter hos oss
  • Nedre aldersgrense for familiemedlemmer er ca. 14 år

 

Alle henvendelser vil bli behandlet individuelt. Det er mange ulike faktorer som samlet vil påvirke om vår behandling er den riktige for deg/pasienten.

IMG 1090

Én dag om gangen.