Hvor begynner jeg?

Du må ta kontakt med din lege, eller en kontaktperson i spesialisthelsetjenesten som kan henvise deg til rusbehandling hos oss.

De vil deretter sende henvisningen/søknaden til en instans som har rett til å vurdere henvisninger til tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Aktuell vurderingsinstans vil deretter sende henvisningen/søknad videre til oss.

Når vi mottar en henvisning vil den bli behandlet i vårt inntaksteam. Vi vil innen ti arbeidsdager ta kontakt med den rusavhengige, henviser og vurderingsinstans muntlig og/eller skriftlig.

Det vil da være nødvendig at du som rusavhengig, gjerne sammen med ditt hjelpeapparat og/eller familie, kommer til klinikken for en behandlingsforberedende samtale. Denne samtalen kan gjennomføres på klinikken eller ved videosamtale.

Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål.

IMG 1090

Én dag om gangen.