Om oss

Stiftelsen Valdresklinikken ble etablert i 1991.

Valdresklinikken er en ideell næringsdrivende stiftelse, se Stiftelsesloven § 2.

Ideelle stiftelser har ikke til formål å tjene penger for utbytte. Et driftsoverskudd går tilbake til behandlingstilbudet, blant annet ved at deltakelse i familieuker for pasientenes familie og pårørende i sin helhet finansieres av klinikken.

 

De ansatte på Valdresklinikken er bærere av verdigrunnlaget i vår rusterapimodell. Hver enkelt ansatt tar på seg ansvaret for å være et autentisk medmenneske. I det legger vi å forplikte oss til å være ekte og ærlige overfor oss selv og andre. Disse menneskelige egenskapene er drivkraften i det fellesskapet vi inviterer deg som rusavhengig og din familie til å bli en del av.

 

Behandlingsopplegget følger Nasjonalt pasientforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Vi har tverrfaglig sammensatt team som består av lege, psykiater, psykolog, psykiatriske sykepleiere, sykepleiere, sosionomer, og rusterapeuter. Rusterapeutene har selv vært rusavhengige og har mange års erfaring med eget edruskap. Samarbeid mellom rusterapeuter og helse- og sosialfaglig personale skaper en virkelighetsnær tilnærming til den rusavhengiges problemer, samtidig som nødvendige helse- og sosialfaglige behov ivaretas.

De fleste trenger hjelp og støtte for å komme ut av avhengighet. På Valdresklinikken arbeider vi med å etablere rusfrihet. Behandlingen er en balansegang mellom å forholde seg til utviklingsforstyrrelser/traumer og avhengigheten. Vi går inn i de underliggende problemene i den grad det kreves for å skape frihet fra rus.

Valdresklinikken sin rusbehandling er bygd på Anonyme Alkoholikers (AA) 12-trinnsprogram og gruppeterapi. Det er en kombinasjon av individuell tilnærming gjennom de 4 første trinnene i 12-trinnsprogrammet og gruppeterapi. Trinnene kan beskrives som et personlig selvhjelpsverktøy for å lære å leve og mestre livet uten rus. I den prosessen får du en egen veileder. Gruppeterapien gir støtte til å få økt bevissthet i ditt forhold til deg og andre mennesker. De fleste vil etter kort tid oppleve at gruppefellesskapet er en støtte i prosessen.

  • Å tilhøre et fellesskap som respekterer hver enkelt og bryr seg, bringer langsomt inn en helt ny dimensjon i livet.                                                                                                                               
  • Å bli fri fra rus gir etter en tid en ny livskvalitet, som i seg selv motiverer til fortsatt styrking av edruskap. Dette gir selvrespekt og mening i livet.

 

IMG 1090

Én dag om gangen.