Evalueringsundersøkelse Valdresklinikken 2017 - 2022.

21. desember 2023

Ferske tall fra en undersøkelse med intervju av pasienter og pårørende som har vært på klinikken de siste 5 årene, viser at behandlingen virker.

Liv Os Stølan, Cand. polit. i LOS Consulting har gjennomført undersøkelsen.

Fra 2017 til 2022 har Valdresklinikken behandlet 361 pasienter. Kun 11% har avbrutt behandlingen (høyere enn normalt på grunn av pandemien).

Fra 2017 til 2022 har 288 familiemedlemmer deltatt på familieuke som er et gratis kurstilbud fra Valdresklinikken til pasienters familiemedlemmer. 

I undersøkelsen er det intervjuet 38 pasienter. 

  • Av 38 intervjuede pasienter er 35 pasienter rusfrie per november 2023.
  • Av de 38 er 26 er i arbeid eller i arbeidskvalifisering.

Forsker Liv Os Stølan presenterer undersøkelsen og resultater etter
kvalitative intervjuer med 38 tidligere pasienter og 17 pårørende:

  • Hvordan har det gått med pasienter som har vært i behandling?
  • Beskrivelser av utbytte og erfaringer.
  • Hva sier pårørende om deltakelse og utbytte i familieuke?
  • Hva kan kommuner og spesialisttjenester lære fra ståstedet til de det
    gjelder?

 

Se presentasjon av undersøkelsen her

IMG 1090

Én dag om gangen.