Valdresklinikken legges ned

05. februar 2024

Dessverre har ingen av de mange forsøkene på å sikre fortsatt drift lyktes, og vedtak om avvikling er fattet. Etter 33 år med behandling av rusavhengige og deres familier skrives siste pasient ut 23.februar 2024.

Stiftelsen Valdresklinikken ble opprettet med formål om å drive behandling og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere, deres familier og pårørende, samt drive forskning, opplærings- og opplysningsvirksomhet innen rusmiddelfeltet.

For å ivareta alle forpliktelser kvalitativt og økonomisk er driften helt avhengig av løpende avtaler med offentlig sektor. Endrede faktorer for å konkurrere om avtaler medførte at Valdresklinikken fra 01.01.2023 kun gjenstod med 11 plasser fram til eventuell ny rammeavtale med Helse Sør-Øst RHF fra 2025.

Evalueringsundersøkelsen som ble presentert i desember 2023 viser at behandlingstilbudet vårt gir veldig gode resultater, men det hjelper dessverre ikke i konkurransen om større avtaler.

Vi må innse at vi ikke har økonomi til å drive videre, og må dessverre slå fast at opphevelse og avvikling er eneste løsning.

For Styret og ansatte er dette en veldig trist beskjed å gi. Vi har hatt en helt fantastisk givende og meningsfull funksjon i det norske samfunnet. 

Vi er dypt takknemlig for våre mange tusen møter med pasienter og deres familier, hver og en har vært viktige for oss. Vi takker også gode samarbeidspartnere, studenter som vi har vært heldige å få være med å utvikle, og ellers alle andre vi har møtt i vårt virke.

 

 

Alt godt til deg fra styret og ansatte ved Valdresklinikken.

 

 

Fram til 22.mars 2024 kan du ringe oss på telefon 61358700 i tidsrommet 08 -15.

 

 

 

IMG 1090

Én dag om gangen.