Valdresklinikken har sagt opp avtalen med Helse Sør-Øst

29. november 2023

Styret i Stiftelsen Valdresklinikken har sagt opp avtalen med Helse Sør-Øst Regionalt Helseforetak (HSØ) om levering av tjenester innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Situasjonen har oppstått fordi vi mistet muligheten til å ta imot pasienter fra Helse Vest fra januar i år, og at ordningen med Fritt Behandlingsvalg ble avviklet. Dermed mistet vi halve driftsgrunnlaget vårt og vi har nedskalert driften med 7 årsverk. Dessverre er ikke dette tilstrekkelig til å dekke utgiftene som følger av krav til kompetanse og bemanning.

Valdresklinikken har jobbet intenst med mulige løsninger fra januar 2024, og dersom vi klarer å øke inntektene slik at vi dekker utgiftene gjennom året, vil oppsigelsen trekkes tilbake.
Helse Sør-Øst RHF har bekreftet at oppsigelsen kan trekkes fram til driften er avviklet.

Alle som leverer tverrfaglig spesialisert rusbehandling til HSØ må delta i konkurranse om nye avtaler fra 2025. Valdresklinikken håper selvsagt å finne en løsning slik at vi kan delta i konkurransen. Denne prosessen er planlagt gjennomført sommeren 2024.

Pasienter som er i behandling er garantert behandling til og med januar 2024.
De som ønsker overføring til andre tilbud vil få hjelp til det, de andre får «vanlig» behandling.

De som venter på å starte opp behandling vil bli kontaktet av inntakskoordinator for å avklare hva de ønsker i den usikre tiden vi er inne i.

Dessverre har vi svært liten tid, men vi gjør hva vi kan for å finne løsninger slik at rusavhengige og deres familier også i årene framover kan ta i bruk de redskapene til livsendring som Valdresklinikken har hjulpet mange tusen personer med siden 1991.

IMG 1090

Én dag om gangen.