Pasienters erfaring med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

02. september 2022

Fra 1. januar 2020 har Folkehelseinstituttet (FHI) på oppdrag fra Helse- og
omsorgsdepartementet (HOD) og Helsedirektoratet (Hdir) startet opp med løpende,
elektroniske målinger av brukererfaringer innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og
psykisk helsevern.

Resultater for 2.kvartal 2022 viser meget gode resultater for Stiftelsen Valdresklinikken. Resultatene ligger på landsgjennomsnitt og på flere områder/faktorer over gjennomsnitt.

Se resultatene via link:

 

https://www.fhi.no/contentassets/a6fd63276215451aa3bad0a72010e95b/vedlegg/1.-enhetsrapporter----viser-resultater-for-behandlingssteder-avdelinger-eller-institusjoner-med-kun-en-rapporterende-enhet/stiftelsen-valdresklinikken-aurdal.pdf

 

IMG 1090

Én dag om gangen.