Informasjon til pasienter fra Helse Vest

Valdresklinikken sin avtale om behandling for pasienter fra Helse Vest løper ut 2022. Avtalen utløper da Helse Vest har besluttet at det kun skal kjøpes behandlingstjenester i Helse Vest sitt geografiske område.

Ordningen Fritt behandlingsvalg kan eventuelt være et alternativ. 

For mer informasjon se nettside: https://www.helsenorge.no/rettigheter/fritt-behandlingsvalg

 

Vi oppfordrer om å ta direkte kontakt med oss for nærmere avklaringer.

 

IMG 1090

Én dag om gangen.