Stillingsutlysninger

28. januar 2022

Vi inviterer deg til å bli en av våre entusiastiske medarbeidere som hver dag arbeider for å hjelpe rusavhengige og deres familier til et rusfritt liv.

Valdresklinikken er en ideell stiftelse som siden 1991 har gitt tilbud om en rusbehandling bygd på Anonyme Alkoholikeres (AA) 12-trinnsprogram. Vi tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) og har avtaler med Helse Sør-Øst og Helse Vest.

Vår behandlingsmodell er gruppeterapi med obligatorisk deltakelse og individuell oppfølging tilpasset helhetlige behov som støtter opp om totalavhold. Første fase i behandlingen er intensiv døgnbehandling. Deretter er fokuset å forebygge tilbakefall med korte opphold og psykoedukasjon integrert i 12-trinnsprogrammet med aktuelle tema for et liv som rusfri. Tilbakefallsbehandling tilbys ved behov. Familieperspektivet er aktivt i hele forløpet, og familiene samles til kurs en uke. Kroppsorienterte metoder, akupunktur, kostholdsbevissthet og naturaktiviteter inngår også i vår behandling.

Vi er tverrfaglig sammensatt med psykiater, lege, psykologspesialist, rusterapeuter med egenerfaring og treårig utdanning i 12-trinns programmet, helse- og sosialfaglig ansatte med ulike videreutdanninger, miljøarbeidere med bred erfaring.

Flere av våre medarbeidere har vært med fra starten. Nå er vi godt i gang med en spennende organisasjonsutvikling der hver medarbeider skal oppleve at sin kompetanse er viktig, og alle har et felles utgangspunkt med integrert forståelse for prosessene som 12-trinnsprogrammet inviterer til.

 

Følgende stillingsutlysninger er nå ledige hos oss:

 • Allmennlege 20% stilling
 • Deltidsjobb psykolog
 • Psykologspesialist eller klinisk psykolog
 • Tilkallingsvikar Kjøkken
 • Renholdsleder
 • Tilkallingsvikar Autorisert helsepersonell
 • Ferievikar vaktmester og altmulig-mann

 

Tid til en ekstrajobb som allmennlege hos oss på Valdresklinikken?

Stiftelsen Valdresklinikken har behandlet rusavhengige som en ideell stiftelse siden 1991.

Vi er en TSB-institusjon (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) som har avtaler med Helseforetakene Sør-Øst og Vest, jfr. Forskrift om offentlige anskaffelser § 30-2a.

Avtalevolum er 11 døgnplasser for Helse Sør-Øst (HSØ) og 10 døgnplasser for Helse Vest (HV). Pasientene som søker seg hit er innstilt på å oppnå totalavhold.

Fra 01.05.2022 har vi ledig en mindre stilling for allmennlege, minimum 20 % der arbeidstiden kan tilpasses oppmøte hver andre uke på ettermiddag/kveld eller på dagtid. I tillegg til oppmøte innebærer jobben å være tilgjengelig på telefon for helsepersonellet ved akutte behov, og ivareta oppgaver som medisinbestilling når psykiater har fri. Vi har et kompetent og selvstendig personale som sjelden har behov for å henvende seg (sommeren 2021 var det fire telefoner i løpet av 5 uker), men det er viktig å ha tilgang på en å drøfte med. Vi benytter selvsagt legevakt og har et godt samarbeid med kommunale tjenester i Nord-Aurdal.

Oppgavene er i samarbeid med vår medisinskfaglig ansvarlige psykiater:

- å gjennomføre medisinsk vurdering av pasienter innen en uke etter innkomst

- følge opp somatisk helse i samarbeid med våre sykepleiere

- etter avtale følge opp nedtrapping/justering av medisinering

Vi kan tilby gode vilkår og en interessant pasientgruppe som variere fra høyt utdannede til personer som er sterkt preget av et langvarig blandingsmisbruk. Som klinikkleder vil jeg framheve muligheten stillingen gir for økt faglig kompetanse, - spesielt innen avvenning/nedtrapping, traumebevissthet, underliggende psykiske lidelser og/eller somatiske sykdommer.

Vil du høre mer om stillingen eller oss, ber jeg deg om å ta kontakt med meg på telefon 99253670/ 61362970, eller mail til grethe.hoviosen@valdresklinikken.no.

Jeg håper vi hører fra deg ! Beste hilsen Grethe K. Hoviosen

 

 

Tid til en deltidsjobb som psykolog hos oss på Valdresklinikken?

Stiftelsen Valdresklinikken har behandlet rusavhengige som en ideell stiftelse siden 1991.

Vi er en TSB-institusjon (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) som har avtaler med Helseforetakene Sør-Øst og Vest, jfr. Forskrift om offentlige anskaffelser § 30-2a.

Avtalevolum er 11 døgnplasser for Helse Sør-Øst (HSØ) og 10 døgnplasser for Helse Vest (HV). Pasientene som søker seg hit er innstilt på å oppnå totalavhold.

Fra 01.06.2022 har vi ledig en deltidsstilling for psykolog eller psykologspesialist. Omfang og arbeidstid etter nærmere avtale, og vi har god erfaring med at vi finner løsninger som passer for begge parter. Oppgavene er i samarbeid med vår psykiater og våre behandlere:

- psykologfaglig vurdering av pasienter innen en uke etter innkomst

- klinisk individuell oppfølging etter behov

- bidra i behandlingsplanleggingen og epikriser for enkeltpasienter

- noe samarbeid med eksternt hjelpeapparat

Stillingsstørrelse avgjør om vurderingssamtaler etter henvisning vil være en av oppgavene.

Vi kan tilby gode vilkår og en interessant pasientgruppe med personer fra alle samfunnslag. Som klinikkleder vil jeg framheve muligheten stillingen gir for økt faglig kompetanse, - spesielt innen avvenning/nedtrapping, traumebevissthet, underliggende psykiske lidelser og/eller somatiske sykdommer.

Vil du høre mer om stillingen eller oss, ber jeg deg om å ta kontakt med meg på telefon 99253670/ 61362970, eller mail til grethe.hoviosen@valdresklinikken.no.

Jeg håper vi hører fra deg ! Beste hilsen Grethe K. Hoviosen

 

 

Fra juni har vi ledig stilling for psykologspesialist eller klinisk psykolog.

Vi har stilling ledig for psykolog fra juni 2022.
Vi kjenner utfordringene med å rekruttere erfarne psykologer og for riktig kandidat kan vi diskutere stillingsstørrelse, ansvarsområde og arbeidstid.

Valdresklinikken er en TSB-institusjon med avtaler med Helse Sør-Øst og Helse Vest. Vi er tverrfaglig sammensatt med psykiater, lege, psykologspesialist, rusterapeuter med egenerfaring og treårig utdanning i 12-trinns programmet, helse- og sosialfaglig ansatte med ulike videreutdanninger, miljøarbeidere med bred erfaring.

Arbeidsoppgaver:

• Psykologfaglig basiskartlegging og vurdering av pasienter med rus- og
avhengighetslidelser
• Faglig ansvar for inntak
• I samarbeid med medisinsk ansvarlig tilpasse behandling av komorbide lidelser
• Faglig ansvar for behandlingsforløp, inkl. støtte og veiledning til pasientteamene
• Kliniske oppgaver
• Tverrfaglig samarbeid med eksterne instanser
• Delta i fagutvikling


Kvalifikasjoner:

• Profesjonsutdanning i psykologi med norsk autorisasjon
• For psykolog uten spesialisering kreves klinisk erfaring
• Personlig egnethet vi bli vektlagt


Vi tilbyr:

En utfordrende stilling for deg som trives med stor variasjon, resultatansvar og bred
samhandling for å oppnå gode behandlingsresultat.

• Arbeid med en spennende og sammensatt pasientgruppe
• Tverrfaglig behandlingsmodell tilpasses trinnprosessene i 12-trinnsprogrammet
• Internt opplæringsprogram i vår anvendelse av 12-trinnsprogrammet
• En personlig utviklingsreise med intern veiledning og gode muligheter for faglig
oppdatering
• Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår

Kontaktpersoner:

Psykologspesialist Torbjørn Sjølund
tlf.: 413 47 802 
e-post: torbjorn.sjolund@valdresklinikken.no

Klinikkleder Grethe K. Hoviosen
tlf.: 61 36 29 70 / 992 53 670
e-post: grethe.karin.hoviosen@valdresklinikken.no

 

 

Tilkallingsvikar Kjøkken

Vi har et kjøkken få andre institusjoner kan konkurrere med!

Våre faglærte kokker og medarbeidere jobber med gode råvarer og tilbyr et variert kosthold til pasientene våre.

Som døgninstitusjon trenger vi gode vikarer ved sykdom og ferier, og vi vil gjerne få kontakt med deg som er interessert i matlaging, er pålitelig og vant til å samarbeide med andre for at resultatet skal bli bra.

Ta kontakt med vår kjøkkensjef Stein Thorsen for mer informasjon. Tlf.: 61 36 29 70

 

 

Vi har ledig stilling for en fleksibel renholdsleder

Valdresklinikken er en spesialisthelseinstitusjon og vi ønsker å ansette en renholdsleder med god forståelse for regelverket som gjelder.

Arbeidsoppgavene omfatter planlegging og arbeidsledelse i tillegg til renholdsoppgaver.

Normalarbeidstid er ukedager og noen helger som fordeles etter avtale.

Kvalifikasjoner:

Fortrinnsvis fagbrev som renholder
Må trives i samarbeid med våre pasienter
Personlig egnethet tillegges stor betydning

Vi tilbyr:

Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
Se våre hjemmesider for informasjon om oss: https://www.valdresklinikken.no/om/

Kontaktperson:

Kontorleder Marianne Tarud, tlf.: 61362970
Vi ser fram til søknad fra deg!

 

 

Tilkallingsvikar Autorisert helsepersonell


Vi inviterer deg til å søke stilling hos oss, og bli en av våre entusiastiske medarbeidere som hver dag arbeider for å hjelpe rusavhengige og deres familier til et rusfritt liv.
Som døgninstitusjon trenger vi gode vikarer ved sykdom og ferier.
Det er viktig for oss å rekruttere dyktige fagpersoner med interesse og personlig egnethet for samarbeid med våre pasienter. Nå ønsker vi å knytte til oss vernepleiere og sykepleiere som har lyst til å være med i et tverrfaglig arbeidsmiljø med høy kompetanse på sammensatte utfordringer for personer med rusavhengighet.
Vår turnus er dag, kveld og langvakt (12,5 t) lørdag og søndag. Det kan være aktuelt å delta i bakvaktordning på natt.
Ansvarsområder er primært medisinsk oppfølging i samarbeid med vårt helsepersonell, psykiater, lege.

Kontaktperson:

Klinikkleder Grethe K. Hoviosen
tlf.: 61 36 29 70 / 992 53 670
e-post: grethe.karin.hoviosen@valdresklinikken.no

 

 

Vår dyktige vaktmester og altmulig-mann trenger også ferie!

Vi inviterer deg som er nevenyttig og har førerkort for 17-seter minibuss til å kontakte oss dersom du kan være vikar i noen uker i sommer. Det er også interessant om du kan være tilkallingsvikar ellers i året.

Arbeidsoppgaver:

 • sjåfør for minibusser (9 og 17 seter)
 • følge opp våre tre kjøretøy
 • plenklipp og utearbeid                                                                                                         
 • noe vedlikeholdsarbeid etter oppsatt plan                                                                               
 • akutte driftsoppgaver som må håndteres                                                                               
 • ulike kjøreoppdrag                                                                                                               
 • være med på utflukter


Det er viktig for oss å rekruttere dyktige og omgjengelige personer med interesse og personlig egnethet for samarbeid med våre pasienter og ansatte.

Arbeidstid er 08 - 16 alle hverdager.

Kontaktperson:

Klinikkleder Grethe K. Hoviosen
tlf.: 61 36 29 70 / 992 53 670
e-post: grethe.karin.hoviosen@valdresklinikken.no

 

 

 

IMG 1090

Én dag om gangen.