Stillingsutlysninger

02. juni 2021

 Vi inviterer deg til å bli en av våre entusiastiske medarbeidere som hver dag arbeider for å hjelpe rusavhengige og deres familier til et rusfritt liv.

ValdresKlinikken har i 30 år gitt tverrfaglig rusbehandling bygd på Anonyme Alkoholikeres (AA) 12-trinnsprogram og gruppeterapi. Våre pasienter skal få det spesialisthelsetilbudet de har krav på, og i vår individuelle oppfølging vurderes komorbide lidelser, kartlegging og stabilisering av traumelidelser. Familieuker og tett samarbeid med pasientens og familiens lokale hjelpeapparat, kroppsbevissthet og kosthold er integrert i den to-årige behandlingen. 

Flere av våre ansatte har vært med oss nesten fra starten, og ønsker å trappe ned. Vi har derfor flere ledige stillinger for tiltredelse etter avtale for den som trives med stor variasjon og aktivt samarbeid

Følgende stillingsutlysninger er nå aktive hos oss:

Rusterapeut og vernepleier/sykepleier. 

 

Generelt

 • Behandlingstilbudet vårt avhenger av ansatte som spiller godt sammen med åpen kommunikasjon, omsorg for fellesskapet og humor
 • Alle ansatte hos oss er viktige i den helhetlige miljøterapeutiske behandlingen
 • Vi legger stor vekt på personlig egnethet og interesse for arbeid med rusavhengige
 • Vi har regelmessig intern veiledning og legger til rette for faglig oppdatering
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale
 • Vi kan være behjelpelig med bolig

 

Rusterapeut


Heltid turnusarbeid med snarlig tiltredelse.
Vi er nå i utprøving av 12-uker turnusperiode med langvakter hver 4. helg.

Arbeidsområder

 • Delta i tverrfaglig behandlingsteam
 • Veilede pasienter i 12-trinns programmet
 • Delta i gruppeterapi
 • Gjennomføre undervisning til pasienter
 • Være del av den helhetlige miljøterapeutiske behandlingen

Kvalifikasjoner

 • Egen erfaring fra rus og avhengighet kreves og du må ha vært rusfri i minimum fem år
 • Vi ønsker at du har gjennomført 12-trinnsbehandling
 • Aktiv deltakelse i AA / NA
 • Utdanning innen området er en fordel, men det legges til rette for ønsket utdanning
 • Det er en fordel om du har arbeidserfaring fra helse- eller sosialfeltet

Personlig egnethet vektlegges

 • Du er interessert i å arbeide med rusavhengige og har mot til å være til stede i samarbeidet med pasienten og hens pårørende
 • Du kan arbeide selvstendig og samtidig være i nær dialog og samhandling med kollegaer og eksternt hjelpeapparat
 • Du håndterer å arbeide under press, men kan også roe ned og balansere situasjonen når mye skjer samtidig
 • Du evner å planlegge din egen arbeidsdag og samtidig justere planene når det kreves
 • Du ønsker å bidra til at du og dine kollegaer opplever arbeidsoppgavene og felleskapet ivaretakende og meningsfullt.

 

 

Autorisert vernepleier / sykepleier

Tiltredelse etter avtale, stillingsstørrelse over 70 % kan diskuteres. Turnus dag, kveld, langvakter hver fjerde helg 12,5 timer med pause.

Arbeidsområder

 • Oppfølging av pasienters helhetlige helse med din medisinskfaglige kompetanse
 • Ansvar for legemiddelhåndtering og prosedyregjennomføring
 • Delta i tverrfaglig behandlingsteam med ansvar for medisinsk oppfølging i samarbeid med lege / psykiater
 • Delta i gruppeterapi
 • Gjennomføre undervisning til pasienter
 • Være del av den helhetlige miljøterapeutiske behandlingen

Kvalifikasjoner

 • Utdanning som autorisert vernepleier eller sykepleier
 • Være 25 år eller eldre, med minimum to år relevant arbeidserfaring etter bachelorutdanning
 • Legemiddelhåndteringskompetanse
 • Erfaring fra ROP-lidelser og gruppeterapeutisk behandling er en fordel, men ikke et krav

 

Personlig egnethet vektlegges

 • Du er interessert i å arbeide med rusavhengige og har mot til å være til stede i samarbeidet med pasienten og hens pårørende
 • Du kan arbeide selvstendig og samtidig være i nær dialog og samhandling med kollegaer og eksternt hjelpeapparat
 • Du håndterer å arbeide under press, men kan også roe ned og balansere situasjonen når mye skjer samtidig
 • Du evner å planlegge din egen arbeidsdag og samtidig justere planene når det kreves
 • Du ønsker å bidra til at du og dine kollegaer opplever arbeidsoppgavene og felleskapet ivaretakende og meningsfullt.

 

Søkere må beherske norsk som arbeidsspråk, og god kunnskap om norsk hjelpeapparat er ønskelig.  Søknad med CV sendes elektronisk til grethe.karin.hoviosen@valdresklinikken.no.

IMG 1090

Én dag om gangen.