Stillingsutlysninger

28. januar 2022

Vi inviterer deg til å bli en av våre entusiastiske medarbeidere som hver dag arbeider for å hjelpe rusavhengige og deres familier til et rusfritt liv.

Valdresklinikken er en ideell stiftelse som siden 1991 har gitt tilbud om en rusbehandling bygd på Anonyme Alkoholikeres (AA) 12-trinnsprogram. Vi tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) og har avtaler med Helse Sør-Øst og Helse Vest.

Vår behandlingsmodell er gruppeterapi med obligatorisk deltakelse og individuell oppfølging tilpasset helhetlige behov som støtter opp om totalavhold. Første fase i behandlingen er intensiv døgnbehandling. Deretter er fokuset å forebygge tilbakefall med korte opphold og psykoedukasjon integrert i 12-trinnsprogrammet med aktuelle tema for et liv som rusfri. Tilbakefallsbehandling tilbys ved behov. Familieperspektivet er aktivt i hele forløpet, og familiene samles til kurs en uke. Kroppsorienterte metoder, akupunktur, kostholdsbevissthet og naturaktiviteter inngår også i vår behandling.

Vi er tverrfaglig sammensatt med psykiater, lege, psykologspesialist, rusterapeuter med egenerfaring og treårig utdanning i 12-trinns programmet, helse- og sosialfaglig ansatte med ulike videreutdanninger, miljøarbeidere med bred erfaring.

Flere av våre medarbeidere har vært med fra starten. Nå er vi godt i gang med en spennende organisasjonsutvikling der hver medarbeider skal oppleve at sin kompetanse er viktig, og alle har et felles utgangspunkt med integrert forståelse for prosessene som 12-trinnsprogrammet inviterer til.

 

Følgende stillingsutlysninger er nå ledige hos oss:

  • Allmennlege 20% stilling
  • Psykologspesialist eller klinisk psykolog, stillingsstørrelse kan diskuteres
  • Tilkallingsvikar autorisert helsepersonell

 

Vi hører gjerne fra deg som kan være interessert i å jobbe sammen med oss!

Ta gjerne kontakt på telefon 99253670/ 61362970, eller mail til grethe.hoviosen@valdresklinikken.no.

 

IMG 1090

Én dag om gangen.