Valdresklinikken søker tilkallingsvikarer med sykepleierutdannelse

19. mars 2021

Vi søker etter autoriserte sykepleiere som vikar i behandlingsavdelingen.

 ValdresKlinikken tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling som korttids døgnbehandling med 21 plasser. Vi benytter strukturert gruppeterapeutisk metode og AA sitt 12-trinnsprogram som hovedverktøy i behandlingen. De 12- trinn benyttes til å bevisstgjøre pasienten om sin rusavhengighet. Den rusavhengige sin familie får tilbud om en ukes familiebehandling i løpet av den tiden pasienten er innlagt.

Klinikken er en del av spesialisthelsetjenestetilbudet gjennom avtaler med Helse Sør-Øst RHF (11 plasser) og Helse Vest RHF (10 plasser).

Vi søker etter autoriserte sykepleiere som vikar i behandlingsavdelingen. Det vil hovedsakelig være aktuelt med dagvakter, aftenvakter og helgevakter. Helgevaktene er langvakter på 12,5t

Sykepleierstillingene inngår i vårt behandlingsteam som er sammensatt av lege, psykiater, psykolog, sykepleiere, sosionomer og rusterapeuter.

 

 

Kvalifikasjoner:

 

  • Autorisert sykepleier
  • Utdanning/erfaring innen rus og avhengighet er en fordel.

 

 

Personlig egenskaper

 

I ansettelsen vil vi vektlegge personlig egnethet til stillingen.

 

  • Du har interesse for å arbeide med rusavhengige og evner å være tilstede i selve møtet med pasienten.
  • Du er i stand til å arbeide selvstendig og samtidig i nær dialog og samarbeid med dine kollegaer og eksternt hjelpeapparat.
  • Du kan arbeide under press, men også roe situasjonen ned når mye skjer samtidig.
  • Du evner å planlegge din arbeidsdag, samtidig som du er fleksibel når det skjer uforutsette ting.
  • Du ser ditt arbeid også som en mulighet til egen personlig utvikling og vekst. 

 

Vi er en klinikk som har stort fokus på å ha et godt arbeidsmiljø og ivaretagelse av de ansatte i et miljø preget av pasienter med et høyt fryktnivå. Vi tilbyr deg utviklende og spennende arbeidsoppgaver. Klinikken har et internt gruppeveiledningstilbud for alle i behandlingsavdelingen.

 

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med nestleder Anne Døvre: 97480736/61362970

 

SØKNADSFRIST:  5. april 2021

 

Skriftlig søknad og CV sendes elektronisk til klinkkleder Grethe K. Hoviosen: grethe.karin.hoviosen@valdresklinikken.no

IMG 1090

Én dag om gangen.